Dansk
Gamereactor
artikler
Apex Legends

Respawn gør nu Apex Legends lettere at spille

I anledning af spillets fem års fødselsdag er der planlagt centrale ændringer til spillets flow.

Abonner på vores nyhedsbrev her!

* Påkrævet felt
HQ

Selvom jeg sætter pris på det, Respawn har skabt med Apex Legends, har jeg personligt ikke været en fast bruger af spillet i flere år. I den tid har en hel række ændringer ændret og for det meste forbedret hele oplevelsen, men med denne voldsomme bevægelse fremad kommer de komplikationer, der er forbundet med FOMO (fear of missing out). Dette er ikke et Apex-specifikt problem, da det påvirker alle langvarige live-videospil, men uanset det bredere problem, som FOMO udgør, ser Respawn på at tackle problemet som en del af Battle Royale's femårsjubilæum.

Som en del af et arrangement bag lukkede døre, der involverede mange fra Apex-udviklingsteamet, har jeg fået et dybt indblik i, hvordan år 5 af Battle Royale kommer til at se ud, og hvordan Respawn også implementerer en række ændringer, der tilsyneladende har til formål at gøre spillet grundlæggende mindre kompliceret at spille. Jeg har samlet og opsummeret hver af disse nye tilføjelser for at vise, hvad fans har at se frem til, når Apex Legends: Breakout-sæsonen ankommer den 13. februar.

Breakout

Ja, den nye sæson hedder Breakout. Det bliver den 20. sæson og markerer begyndelsen på det femte år af Apex Legends, et år, hvor Battle Royale også fejrer sit femårsjubilæum. Hvis du har fulgt med i spillet, vil du ikke blive overrasket over at høre, at denne sæson vil bringe de sædvanlige ting: et nyt kort, nye spiltilstande, balanceændringer, gameplay-ændringer, en ny historietråd og så videre. Meget af dette vil sandsynligvis kun begejstre mangeårige Apex-fans, så hvis du vil vide mere om, hvilke våben der bliver nerfed, eller hvilke map POI'er der bliver justeret, må du bare vente på de faktiske patch notes. Her vil jeg fokusere på de større ændringer.

Apex Legends
Dette er en annonce:

Legends Upgrade System

For et stykke tid siden introducerede Fortnite en ny mekanik, der gav spillerne mulighed for at stige i niveau, mens de var i spillet, for at låse op for nye nyttige frynsegoder og færdigheder (f.eks. hurtigere sprint). Apex introducerer noget lignende med sit Legends-opgraderingssystem.

Ideen er, at når du spiller og generelt gør de ting, der forventes i en kamp (dræber fjender, plyndrer kasser, spiller din klasses rolle), vil du få Evo. Evo er i praksis erfaring, og når du får nok af det, stiger du i niveau og kan vælge en opgradering, der påvirker, hvordan dine Legends fungerer. Det kan være en evne, der gør noget fundamentalt anderledes, eller det kan være en evne, der er mere tilpasset til, hvordan dine våben fungerer. For eksempel, når du genopliver en allieret, får de 40 HK i stedet, eller dine haglgeværer kan få automatisk genladning. Du vil kunne stige fire gange i hvert spil, og hvert niveau vil indeholde stadig kraftigere og bedre opgraderinger, hvor de vigtigste beslutningspunkter finder sted på niveau to og fire.

Hvad angår Evo, har Respawn udtalt, at der vil være flere måder at erhverve dette på, herunder ved at aktivere Evo Harvesters eller ved at finde Evo-cacher i loot chests.

Dette er en annonce:

While I appreciate what Respawn has created with Apex Legends, I personally haven't been a regular of the game for a matter of years. In that time, a whole slew of changes altered and mostly improved the whole experience, but with this rampant forward motion comes the complications associated with FOMO (fear of missing out). This isn't an Apex-specific problem as it affects all long-running live video games, but regardless of the wider issue that FOMO presents, Respawn is looking at tackling the problem as part of the battle royale's fifth anniversary.

As part of a behind-closed-doors event involving many of the Apex development team, I've been given a deep glimpse into what Year 5 of the battle royale will look like, and how Respawn is also implementing a variety of changes that seemingly are meant to make the game fundamentally less complicated to play. I've collated and summarised each of these new additions to show just what fans have to look forward to when Apex Legends: Breakout season arrives on February 13.

Breakout

Yes, the new season is called Breakout. It will be the 20th season and will mark the beginning of the fifth year of Apex Legends, a year where the battle royale will celebrate its fifth anniversary too. If you've been following the game you won't be surprised to hear that this season will bring the regular doodads: a new map, new game modes, balance changes, gameplay changes, a new story thread, and so forth. Much of this will likely only excite long-time Apex fans, so if you want to know more about which guns are being nerfed or which map POIs are being adjusted, you'll just have to wait for the actual patch notes. Here, I'm going to focus on the bigger picture changes.

Apex Legends

Legends Upgrade System

A while back, Fortnite introduced a new mechanic that allowed players to level-up while in-game, to unlock new helpful perks and skills (i.e. faster sprint speed, for example). Apex is introducing something similar with its Legends upgrade system.

The idea here is that as you play and generally do the things that are expected in a match (kill enemies, loot crates, play your class role) you will gain Evo. Evo is effectively experience, and when you get enough of it, you'll increase in level and will be able to select an upgrade that affects how your Legends operate. This could see an ability doing something fundamentally different, or could be more tuned to how your weapons work. For example, when reviving an ally, they get up on 40HP instead or your shotguns could get auto-reload. You'll be able to level four times in each game, and each level will feature increasingly powerful and better upgrades, with core decision points taking place at levels two and four.

As for Evo, Respawn has stated that there will be additional ways to acquire this, including by activating Evo Harvesters or by finding Evo caches in loot chests.

Apex LegendsApex Legends
Apex Legends

Armor Updates

Det hænger sammen med opgraderingen af Legends, da Respawn helt har fjernet plyndringsbar rustning fra Apex. I stedet får du også et bedre skjold, når du stiger i niveau. Niveau et vil være det almindelige niveau, og niveau fire vil være det legendariske niveau. Målet er at gøre det tydeligere, hvilken rustning en modstander har på, før man går i kamp med dem, og også at reducere noget af den tilfældige karakter i gameplayet.

Respawn bekræftede, at skjoldbytte stadig vil være tilgængeligt i en eller anden form, da der introduceres en ny Shield Core-genstand, som fungerer som en rustningsladning, og som giver allierede mulighed for at give hinanden midlertidige overskjolde.

Apex Legends

Crafting Update

Dette er en meget hurtig, men vigtig ændring: Crafting bliver stort set fjernet. Når du besøger en Replicator nu, vil du opdage, at den kun kan producere medkits, skjoldbatterier, ammunition og squad mate-bannere, og selvom du kan bruge disse Replicators helt gratis nu, kan du kun besøge hver Replicator én gang per spil.

Ranked Update

Ranked vender tilbage til et format, der engang fungerede. Først og fremmest bliver Ladder Points fyret, og i stedet kommer Ranked Points tilbage. Og hvorfor? Fordi det bare giver mere mening. For det andet bliver Ranked-scoringsmodellen justeret, så den i højere grad belønner kills, med en bonus for at eliminere højere rangerede spillere (kendt som Challenger-bonussen). Placeringer betyder stadig noget, men hvis du dræber, vil du blive belønnet mere end den glade campist, der sidder på hug i en busk bare for at komme i top fem. Apropos top fem-placeringer: Hvis du får en stribe af dem, får du ekstra RP for din indsats. Endelig er Ranked rewards-skærmen ved at blive justeret, så det er tydeligere og meget lettere at forstå, hvor din RP kommer fra. Woohoo!

Straight Shot - The New Limited-Time Mode

For det mere afslappede publikum er Respawn kommet med en ny tidsbegrænset tilstand, der har til formål at øge tempoet i Apex generelt. Denne mode, der kaldes Straight Shot, handler om hastighed, og for at opnå dette er en stor del af spillerens valgmuligheder blevet fjernet. Du vælger ikke længere, hvor du vil droppe, du bliver i stedet smidt ind i et tilfældigt POI på et kort, som du deler med et andet hold, og det er op til dig at beslutte, om du vil kæmpe mod dem om kontrollen over POI'et, eller om du i stedet vil flygte/leve fredeligt med hinandens selskab.

For yderligere at øge tempoet i denne tilstand er plyndring blevet justeret, så du simpelthen samler fuldt udstyrede våben op. Der vil stadig være et sjældenhedssystem, men det vil i stedet definere antallet og kvaliteten af tilbehør på våbnet og ikke relatere til specifikke komponenter. Når man lægger dette sammen med andre ændringer i gameplayet og det faktum, at man kan stille sig i kø til nye kampe fra tilskuerskærmen (så man slipper for unødvendige loading-skærme mellem kampene), kan Straight Shot blive en af Apexs mest spændende modes til dato.

Apex LegendsApex Legends
Apex LegendsApex Legends

5th Anniversary

Det bliver en stor fejring af alt, hvad der har med Apex at gøre. Kort vil blive justeret med nye visuelle flairs, der afspejler begivenheden, dvs. bannere, flammer og konfetti spredt ud over det hele. På samme måde vil Respawn give væk og tilbyde måder at få masser af gratis indhold på, såsom et gratis Heirloom-skin og endda permanent adgang til seks Legends (Seer, Fuse, Rampart, Mad Maggie, Loba og Valkyrie), hvis du gennemfører udfordringer relateret til hver af dem i løbet af begivenhedens varighed.

Mixtape, Narrative, and Consoles

Som om alt dette ikke var nok, kommer Breakout med et nyt Mixtape-kort, der er inspireret af alle de andre Apex-kort, og som kaldes Thunderdome. Der vil endda være nye historier at følge, og for at hjælpe folk med at samle op på tidligere fortælletråde, tilføjes et Apex Museum, der giver korte glimt af tidligere historiebegivenheder. For at gøre historien lettere at følge, skruer Respawn ned for multimediefortællingen og ser nu kun kernehistorien udvikle sig i Apex-spillet, mens kun mindre historievinkler udforskes andre steder. Respawn lover også flere spilmodes i år, så hold øje med det.

Endelig, måske den største og mest ventede nyhed for Apex-fans, vil spillet endelig understøtte 120 FPS-action på PS5- og Xbox Series X-systemer, hvor PS5-spillere (og dem, der bruger en DualSense på pc) også får adgang til haptik og adaptive funktioner.

Apex Legends

Det er i store træk, hvad der er planlagt for Breakout og år 5 af Apex Legends. Sæsonen kommer den 13. februar, så du behøver ikke engang at vente længe, før du kan tjekke den ud.

Relaterede tekster

Apex LegendsScore

Apex Legends

ANMELDELSE. Skrevet af Anders Fischer

Respawn Entertainment giver os deres bud på en adrenalinpumpende battle royale-oplevelse. Fungerer det dog som tiltænkt?Indlæser mere indhold